Opetussuunnitelman mukainen Bingel-pelimaailma

Bingel on jännittävä digitaalinen maailma, jossa oppilas tekee harjoituksia uudella, hauskalla ja
motivoivalla tavalla.
 
Oppilas harjoittelee omalla avatar-hahmollaan Bingel-maailmassa, jonka tehtävät liittyvät oppiaineen oppisisältöihin. Näin oppilas harjoittelee opetussuunnitelman mukaisesti.
 
Opettajalla on näkyvyys oppilaiden kehittymiseen opettajan näkymän kautta, ja opettaja voi jakaa oppilaille eri tehtäviä tarpeen mukaan. 

Bingel on turvallinen ympäristö, jonka sisällä oppilaat eivät pääse näkemään toistensa vastauksia, tehtyjä tehtäviä tai toisen oppilaan avatar-hahmoa. Oppilaat eivät myöskään pysty keskenään kommunikoimaan Bingelissä, vaan ainoastaan opettaja voi antaa oppilaalle palautetta.
 

Ilmoita koulusi Bingel-käyttäjäksi 2016–2017

Katso mitä mieltä kokeilijat ovat Bingelistä

Katso Bingel-esittelyvideo