Digitaaliset sisällöt

 

 

Tutustu nyt digitaalisiin sisältöihin

Digitaaliset sisällöt auttavat opettajaa arjessa sekä antavat opiskelijoille täysin uudenlaisia työvälineitä oppimiseen ja käytännön harjoitteluun.

Digiharjoitusaineistot ovat interaktiivisia, opiskelijalle tarkoitettuja käytännön harjoitusmateriaaleja.

Opettajan digiaineisto auttaa opettajaa havainnollistamaan asioita opetustilanteessa ja voi sisältää esim. tehtävien ratkaisuja.

Digikirjojen etuna on mm. tehokas hakutoiminto.
Yhdellä päätelaitteella pääsee käsiksi moneen kirjaan.

   

 

TallennaTallenna

TallennaTallenna